برنامه امتحان آزمون جامع دوره دکتری رشته های دانشکده علوم انسانی

۰۹ آبان ۱۳۹۶ | ۰۹:۵۸ کد : ۳۵۳۹ اخبار وب سایت زیر مجموعه
تعداد بازدید:۱۹۰۲
برنامه امتحان آزمون جامع دوره دکتری رشته های دانشکده علوم انسانی

 

برنامه امتحان آزمون جامع دوره دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - گرایش آمایش محیطی

برنامه امتحان آزمون جامع دوره دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - گرایش سیاست گذاری

برنامه امتحان آزمون جامع دوره دکتری رشته حقوق

برنامه امتحان آزمون جامع دوره دکتری رشته روانشناسی

برنامه امتحان آزمون جامع دوره دکتری رشته فیزیولوژی ورزشی

 


( ۱ )