انتصاب مدیران جدید گروه های آموزشی

۱۱ تیر ۱۳۹۷ | ۰۹:۱۰ کد : ۴۲۷۱ اخبار وب سایت زیر مجموعه
تعداد بازدید:۱۱۶۵
انتصاب مدیران جدید گروه های آموزشی

پیام تبریک به مدیران جدید گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

۰۹ تیر ۱۳۹۷ | ۱۴:۰۴ کد : ۴۲۷۰ اطلاعیه های دانشگاه
 
تعداد بازدید:۲۷۳
 جناب آقای دکتر بهروز رسولی عضو محترم هیات علمی واحد رشت . انتخاب شما را به سمت مدیر گروه رشته علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به شما تبریک عرض می نمائیم .
 
جناب آقای دکتر شهرام صداقت حور عضو محترم هیات علمی واحد رشت . انتخاب شما را به سمت مدیر گروه رشته باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به شما تبریک عرض می نمائیم
 
جناب آقای دکتر عیسی پوررمضان عضو محترم هیات علمی واحد رشت . انتخاب شما را به سمت مدیر گروه رشته رشته جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به شما تبریک عرض می نمائیم .
 
جناب آقای دکتر سید محمود شبگو منصف عضو محترم هیات علمی واحد رشت . انتخاب شما را به سمت مدیر گروه رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به شما تبریک عرض می نمائیم .
 
جناب آقای دکتر بهمن اکبری عضو محترم هیات علمی واحد رشت . انتخاب شما را به سمت مدیر گروه رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به شما تبریک عرض می نمائیم 
 
سرکار خانم دکتر سمیه عطایی عضو محترم هیات علمی واحد رشت . انتخاب شما را به سمت مدیر گروه رشته زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به شما تبریک عرض می نمائیم .
 
جناب آقای دکتر عباس خلیل زاده عضو محترم هیات علمی واحد رشت . انتخاب شما را به سمت مدیر گروه رشته ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به شما تبریک عرض می نمائیم .
 
جناب آقای دکتر داود تقی پور بازرگانی عضو محترم هیات علمی واحد رشت . انتخاب شما را به سمت مدیر گروه رشته زبان ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به شما تبریک عرض می نمائیم .
 
جناب آقای دکتر محمود شفیعی عضو محترم هیات علمی واحد رشت . انتخاب شما را به سمت مدیر گروه رشته ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به شما تبریک عرض می نمائیم .
 
 جناب آقای دکتر علی داداشی نیاکی عضو محترم هیات علمی واحد رشت . انتخاب شما را به سمت مدیر گروه رشته حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به شما تبریک عرض می نمائیم .
 
جناب آقای دکتر هاشم امین پناه عضو محترم هیات علمی واحد رشت . انتخاب شما را به سمت مدیر گروه رشته زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به شما تبریک عرض می نمائیم .
 
جناب آقای دکترمسعود مختاری عضو محترم هیات علمی واحد رشت . انتخاب شما را به سمت مدیر گروه رشته شیمی و مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به شما تبریک عرض می نمائیم .
 
جناب آقای دکترعطاالله سجاسی عضو محترم هیات علمی واحد رشت . انتخاب شما را به سمت مدیر گروه رشته فیزیک و مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به شما تبریک عرض می نمائیم .
 
سرکار خانم مهرانه شجاعی عضو محترم هیات علمی واحد رشت . انتخاب شما را به سمت مدیر گروه رشته مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به شما تبریک عرض می نمائیم .
 
جناب آقای دکتر عظیم رفیع زاده عضو محترم هیات علمی واحد رشت . انتخاب شما را به سمت مدیر گروه رشته معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به شما تبریک عرض می نمائیم .
 
 
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
 
 
 

( ۱ )