اخبار وب سایت زیر مجموعه - آرشیو

فراخوان مقاله کنگره بین المللی جندی شاپور

فراخوان مقاله کنگره بین المللی جندی شاپور

به منظور بازشناسی ابعاد تاریخی، علمی و آموزشی جندی‌شاپور باستان و بررسی زمینه های فرهنگی و اجتماعی، پدیدآیی، تحول و پیامدهای این میراث ارزشمند جهانی از محققان و پژوهشگران دعوت می‌شود مقالات خود در زمینه‌های زیر را به دبیرخانه کنگره ارسال نمایند. ۱- تاریخ و باستان‌شناسی ۲- شهرسازی و معماری ۳- هنر و موسیقی ۴- ابعاد زبان‌شناختی ، تبادل زبانی و ترجمه ۵- زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی ۶- ساختار آموزشی و پژوهشی ۷- مکتب علمی (ریاضیات، حکمت، نجوم و ...) ۸- مکتب پزشکی جندی شاپور ۹- سیاست و کشورداری از جندی شاپور تا بغداد (ایرانشهری و سهم جندی شاپور) ۱۰- صنعت، فناوری و کشاورزی در جندی شاپور (فنون رایج در جندی شاپور) ۱۱- آثار و رهیافت های جندی شاپور در تمدن اسلامی و فرهنگ بشری ۱۲- از جندی شاپور تا دانشگاه تهران

ادامه مطلب