درباره گروه

معرفی رشته  فقه و مبانی حقوق اسلامی

علم فقه اصولا به وظایف و حقوق انسان در برابر خدا و نیز سایر اجزاء هستی  می پردازد. بنابراین در رشته فقه و مبانی  حقوق اسلامی، مسایل گوناگون اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه با مراجعه به احکام و حقوق اسلامی مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد و وظایف و حقوق انسان از دیدگاه شریعت الهی مشتمل بر رابطه میان انسان و خدا، رابطه انسان ها با یکدیگر یا وظایف انسان نسبت به خود و طبیعت بررسی می شود.

فارغ التحصیلان می توانند در مشاغل قضاوت، وکالت، سردفتری، دفتر اسناد رسمی، دفاتر طلاق و ازدواج و مشاوره حقوقی و حتی به عنئان استاد دانشگاه مشغول بکار شوند.

برای آشنایی بیشتر،متقاضیان می توانند سرفصل و تعداد واحدها، در هر ترم را در سایت مشاهده نمایند.

 

 

آخرین ویرایش۱۱ اسفند ۱۳۹۵