برنامه آموزشی ترم

 

با کلیک روی هر رشته میتوانید چارت ترمی آن رشته را مشاهده فرمایید

                                                                                                                          آخرین تنظیم : اردیبهشت 1397

 

آموزش و پرورش ابتدایی  ( کارشناسی ناپیوسته )

 

آموزش و پرورش ابتدایی  ( کاردانی )

 

آموزش زبان انگلیسی ( کارشناسی ناپیوسته)

 

آخرین ویرایش۱۳ خرداد ۱۳۹۷