تاریخچه دانشکده

تاریخچه دانشکده علوم انسانی

این دانشکده در سال ۱۳۸۱ تحت عنوان دانشکده ادبیات و علوم انسانی در مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت شروع به کار نمود

در سال ۱۳۹۰ رشته های مدیریت و حسابداری تحت عنوان یک دانشکده جداگانه از دانشکده علوم انسانی جدا  گردید .

و آقای شهرام غلامرضایی اولین رییس این مجموعه جدید با ۷ گروه و ۳۳۰۰ دانشجو بوده اند .

در سال ۱۳۹۳ رشته های علوم و تحقیقات نیز با این مجموعه ادغام گردید و به این ترتیب تعداد دانشجویان دانشکده افزایش یافت.

در حال حاضر دانشکده علوم انسانی در مقاطع کاردانی / کارشناسی / کارشناسی ارشد و دکتری دانشجوی فعال دارد و  دارای بیشترین

تعداد دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت میباشد .

این دانشکده شامل رشته های زیر است :

زبان و ادبیات انگلیسی

الهیات و معارف اسلامی

زبان و ادبیات فارسی

حقوق

جغرافیا

علوم سیاسی

تربیت بدنی

روانشناسی

 

آخرین ویرایش۱۲ آذر ۱۳۹۷