رئیس دانشکده

   باسمه تعالی  

نام و نام خانوادگی : محمد رضا داداشی نیاکی        سمت : عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه

                                                                                                            

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : فقه ومبانی حقوق اسلامی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : علوم و تحقیقات تهران

 سوابق اجرایی :

سوابق علمی ، آموزشی و پژوهشی

آخرین ویرایش۲۶ شهریور ۱۳۹۷