معاون دانشکده

معاون دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 

نام و نام خانوادگی: مرجان حیدرپور میمه

اطلاعات تحصیلی:

رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی

پایه: ۲۹ 

دانشگاه محل اخذ: دانشگاه شیراز- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

سال اخذ مدرک: ۱۳۷۰

آدرس وب سایت  http://heydarpour.iaurasht.ac.ir/faculty/fa/index.html

سوابق اجرایی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از مهر ماه ۱۳۷۰

مدیر گروه مترجمی زبان انگلیسی واحد رشت (1370 تا 1379)

مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی واحد رشت (1380 تا 1381)

مدیر گروه زبان انگلیسی آموزش معلمان واحد رشت (1370 تا 1378)

معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده ادبیات و علوم انسانی واحد رشت (1382 تا 1387)

مدیر گروه تخصصی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد (1386 تا 1388)

معاون دانشکده علوم انسانی واحد رشت(1394 تاکنون)

عضو کمیته اجرایی همایش منطقه‌ای زبان و گویش‌های محلی گیلان (اسفند 1389)

عضو کمیته اجرایی آکادمی تابستانی بین‌المللی زبان‌شناسی (تابستان 1391)

سوپروایزر انستیتو زبان سیمین تهران (1366 تا 1370)

عضو شورای پژوهشی بانوان واحد رشت (1376 تا کنون)

عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم انسانی واحد رشت (1385 تا 1388)

عضو شورای انتشارات واحد رشت (1380 تا 1384)

عضو انجمن علمی گروه زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

مدیر هماهنگ کننده‌ی سمینار یک روزه زبان و زبان‌شناسی (1372)

مشاور ریاست دانشگاه در امور پژوهشی بانوان استان (1380 تا 1387)

شرکت در همایش پژوهشی بانوان دانشگاه آزاد اسلامی تهران به عنوان نماینده واحد رشت (تهران 1378)

عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (1371 تا 1387)

عضو کمیته معادل‌سازی واحد رشت (1371 تا 1378)

عضو کمیته طرح ایجاد فرصت‌های شغلی برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (1386 تا 1388)

مترجم و ویراستار انگلیسی مجله علمی ترویجی مهندسی جغرافیایی سرزمین JGET (از سال ۹۵ تاکنون)

دبیر کمیته پژوهشی دانشکده علوم انسانی در هفته پژوهش(سال ۱۳۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت)

دبیر کمیته پژوهشی دانشکده علوم انسانی در هفته پژوهش(سال ۱۳۹۶، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت)

دبیر شورای پژوهشی دانشکده علوم انسانی (از آذر سال ۱۳۹۴ تا کنون)

دبیر شورای آموزشی دانشکده علوم انسانی (از آذر سال ۱۳۹۴ تا کنون)

عضو شورای تخصصی گروه زبان انگلیسی (از سال ۱۳۷۰ تا کنون)

عضو (حقوقی) شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 

 

 

سوابق پژوهشی:

 

 • چاپ مقاله با عنوان بررسی نحوی ساخت های هم راهی فارسی  در مجله علمی پژوهشی زبان و ادبیالت فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا پاییز و زمستان سال ۱۳۹۶ 
 • چاپ مقاله  در مجله علمی پژوهشی CALL - EJ با عنوانWikis & wiki-based activities: On peer collaboration in wikispaces & its implications for  the development of the L2 writing  ability،با سایر همکاران، AUgust 2018
 • چاپ مقاله با عنوان THE EFFECT OF PRONUNCIATION TRANING SOFTWARE ON THE IRANIAN EFL LEARNERS' PRONUNCIATION SKILLS در نشریه Modern Journal  of Language Teaching Methods در سال 2016
 • چاپ مقاله با عنوان THE IMPACT OF ENHANCING SKEWED VS. BALANCED INPUT ON IRANIAN LOW INTERMEDIATE EFL LEARNERS' KNOWLEDG OF VERB USE در نشریه Modern Journal  of Language Teaching Methods در سال 2016
 • چاپ مقاله با عنوان The Effect of Using Monolingual Mobile Dictionary on the Iranian EFL Learners Ability to Recall and Use the Vocabulary در نشریه Modern Journal of Language Teaching Methods در سال 2015
 • چاپ مقاله با عنوان Comparative Semantic- Syntactic Investigation into the Characteristics of Adjectival Collocations in Iranian EFL Students Academic Writing در نشریه Modern Journal of Language Teaching Methods در سال 2015
 • چاپ مقاله با عنوان The Effect of Summary writung as a Critical Reading Strategy on Reading Comprehension of Iranian EFL Learners  در نشریه Modern Journal of Language Teaching Methods در سال 2015
 • چاپ مقاله با عنوان Representation Vocabulary in Iranian Junior High School English Text Book: A Survey Study among Iranian High Schools Teachers در نشریه Modern Journal of Language Teaching Methods در سال 2016
 • چاپ مقاله با عنوان  The Effect of Recast vs.Self Correction on the improvement of Writing Ability of Iranian High School EFL Students   در نشریه Modern Journal of Language Teaching Methods در سال 2016
 • ارائه سخنرانی با عنوان "The effect of paused playback vs Non-Paused playback of movies on Iranian Upper-Intermediate EFL Learners' Listening comprehension ability"  در همایش گروه زبان انگلیسی با عنوان مسایل آموزش زبان- آذر ۱۳۹۶
 • ارائه مقاله با عنوان «بررسی و توصیف فرایندهای آوایی معمول در زبان و گویش گیلکی رشت» در همایش منطقه‌ای «زبان و گویش‌های محلی گیلان» دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (اسفند 1389)
 • ارائه مقاله با عنوان «The Effectiveness of Graphic Organizers on Teaching Reading Comprehension to EFL Learners»  در پنجمین آکادمی تابستانی بین‌المللی زبان‌شناسی (تابستان 1391)
 • ارائه مقاله با عنوان «”Language Through Literature”: Real language experiences in ESL/EFL classed» در پنجمین آکادمی تابستانی بین‌المللی زبان شناسی (تابستان 1391)
 • ارائه مقاله با عنوان «Effectiveness of Learner’s Background Knowledge in Reading Comprehension» در پژوهشنامه 71 دانشگاه آزاد اسلامی
 • ارائه مقاله با عنوان «The Impact of Collocational Instructions on Iranian EFL Learners, Vocabulary Learning and Reading Comprehension» در انجمن علمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (1393)
 • ارائه مقاله با عنوان The Impact of Summary Wrinting as a Critical Reading Strategy on the Vocabulary Knowledge and Reading Ability of Iranian Upper Intermediate EFL Learners  در اولین کنفرانس ملی بررسی مسائل آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب
 • ارائه مقاله با عنوان Comparative Semantic- Syntactic Investigation into the Characteristics of Adjectival Collocations in Iranian EFL Students Academic Writingnv در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان
 • ویرایش مقالات چاپ شده در مجله علمی ترویجی مهندسی جغرافیایی سرزمین JGET از پاییز سال ۹۵ تا کنون
 • ویرایش مقاله با عنوان «Iran and the US Engagement or Confrontation» چاپ شده در Journal of International Area Studies 2006
 • ویرایش مقاله با عنوان «Iran, Democracy and International Community» چاپ شده در Journal of International Area Studies 2007
 • ویرایش ادبی کتاب چاپ شده در انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با عنوان «زبان تخصصی ریاضی».
 • مجری طرح پژوهشی با عنوان «عملکرد آموزش زبان تخصصی در سطح دانشگاه‌ها» ارائه شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
 • همکار طرح پژوهشی با عنوان «تأثیر شعر بر توانایی دانشجویان زبان انگلیسی در خواندن و درک مفاهیم»  (سال 93)
 • شرکت در همایش بین‌المللی زبان‌شناسی دانشگاه علامه‌ی طباطبایی به عنوان نماینده گروه زبان انگلیسی واحد رشت
 • راهنمایی بیش از ۳۰۰ پروژه‌ و پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجویی
 • چاپ مقاله در مجله علمی- تخصصی رخسار زبان(نشریه علمی)، فصلنامه نقد زبانی و ادبی با عنوان"بررسی جامعه شناختی تنوع گویش گیلکی در مقایسه با زبان فارسی" - تابستان ۱۳۹۸ 

 

 

       

 

شرکت در کارگاه‌های آموزشی ویژه‌ی اعضای هیئت علمی به شرح ذیل:

چگونه از یک متن علمی اطلاعات استخراج کنیم؟ (سال 89)

دوره‌ی ارزشیابی و اندازه‌گیری پیشرفت تحصیلی (سال 89)

بهینه‌سازی روابط انسانی در دانشگاه (سال 86)

کتابخانه دیجیتال (سال 86)

PowerPoint (سال 85)

آشنایی با اینترنت (سال 84)

مقاله‌نویسی به زبان انگلیسی (سال 84)

مقاله‌نویسی به زبان فارسی (سال 84)

روش‌شناسی تحقیق برای رشته‌های علوم انسانی (سال 79)

دوره‌ی رسانه‌ها و وسایل آموزشی

دوره‌ی آموزش تدوین برنامه درسی

دوره‌ی انگیزش و یاددهی اثربخش

 

شرکت در دوره‌های فرهنگی ویژه‌ی اعضای هیئت علمی به شرح ذیل:

گواهینامه پایان دوره طرح ضیافت اندیشه استادان (سال 92)

گواهینامه دوره آشنایی با تفسیر سوره ملک (سال 92)

گواهینامه پایان دوره سلسله نشست‌های هم‌اندیشی اساتید با عنوان «سبک زندگی» (سال 92)

اقتصاد سنجی کاربردی (سال 91)

 

افتخارات و سوابق برجسته خدمتی:

هیئت‌علمی برگزیده دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در سال ۱۳۸۵

استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در سال ۱۳۸۴

راه‌اندازی و تأسیس تعداد ۳ لابراتوار زبان در دانشکده ادبیات علوم‌انسانی واحد رشت

نماینده و مسئول راه‌اندازی و تصویب رشته‌های مترجمی زبان انگلیسی و ادبیات زبان انگلیسی در واحد رشت

 

 

سوابق آموزشی و تدریس

آواشناسی انگلیسی، روش تدریس زبان انگلیسی (تئوری‌ها و مهارت‌ها)، گفت و شنود آزمایشگاه 1و2، خواندن و درک مفاهیم 1 و 2 و3، نامه نگاری، نگارش پیشرفته، بیان شفاهی داستان 1 و 2، مقاله نویسی، ترجمه انفرادی 1و2، اصول و روش تحقیق 1 و 2، آزمون‌سازی زبان انگلیسی، مقاله‌نویسی، مکالمه موضوعی، ترجمه متون ساده، زبان تخصصی ادبیات فارسی، فنی و . . . در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (1370 تا کنون)

زبان تخصصی رشته‌های فنی، کامپیوتر و کشاورزی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و واحد جنوب تهران (1367تا1370)

زبان تخصصی پزشکی در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ( 1371تا 1373)

زبان تخصصی پرستاری در دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (1376 تا 1378)

زبان عمومی و تخصصی بانکداری در مؤسسه آموزش عالی بانکداری رشت (1374 تا 1387)

مکالمه و کلاس‌های دوره‌های مختلف در انستیتو سیمین تهران (1366 تا 1370)

زبان عمومی و تخصصی کامپیوتر در آموزشگاه جامع علمی کاربردی گیلان (1380 تا 1386)

زبان عمومی، پیش دانشگاهی و تخصصی کامپیوتر و حسابداری در آموزشکده عالی سما (1375 تا کنون)

مدرس کارگاه‌های آموزشی:

 دوره‌ی مدیریت عملیاتی ویژه کارشناسان آموزش 1380 (یک دوره)

 دوره‌ی آئین‌نامه آموزشی ویژه مدیران گروه‌ها (2 دوره)

 دوره‌ی نگارش زندگی نامه علمی و توصیه نامه به زبان انگلیسی (CV) ویژه‌ی اعضای هیئت علمی واحد رشت (2 دوره)

 تدریس دوره نگارش (CV) و رزومه ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

آخرین ویرایش۰۴ آذر ۱۳۹۸