درباره گروه

      گروه زبان انگلیسی مستقر در دانشکده علوم انسانی متشکل از رشته های مترجمی زبان انگلیسی و

زبان و ادبیات انگلیسی در مقطع کارشناسی، رشته ی آموزش زبان انگلیسی (معلمان) در مقاطع کاردانی و

کارشناسی ناپیوسته است. در مقطع تحصیلات تکمیلی نیز دو رشته زبانشناسی همگامی و آموزش زبان

انگلیسی در این گروه فعال می باشد.

      دانشجویان فارغ التحصیل در رشته های مختلف زبان می توانند در زمینه های مختلف از جمله

تدریس زبان در مقاطع گوناگون آموزشی، ترجمه آثار مختلف و فعالیت در دارالترجمه ها و همکاری با

بخش ارتباطات خارجی در بانکها و ادارات فعالیت نمایند.

آخرین ویرایش۱۹ بهمن ۱۳۹۵