سرفصل دروس

 

سرفصل دروس رشته های  زبان و ادبیات انگلیسی

( به روز رسانی شهریور 1397 )

 

 

مقطع کارشناسی :

سر فصل دروس رشته مترجمی زبان انگلیسی

سر فصل رشته زبان و ادبیات انگلیسی

 

مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته :

زبان شناسی همگانی  ورودیهای 96 به بعد

آموزش زبان انگلیسی ورودیهای 96 به بعد

 

مقطع کاردانی ناپیوسته :

سر فصل دروس رشته تربیت معلم آموزش زبان انگلیسی۱۲

 

 

آخرین ویرایش۱۲ شهریور ۱۳۹۷