سرفصل دروس

 

سرفصل دروس رشته های  زبان و ادبیات انگلیسی

(آخرین به روز رسانی ۹۳/۹/۹)

 

 

مقطع کارشناسی :

سر فصل دروس رشته مترجمی زبان انگلیسی

سر فصل دروس رشته زبان و ادبیات انگلیسی

 

مقطع کارشناسی ناپیوسته :

سر فصل دروس رشته  آموزش زبان انگلیسی

 

مقطع کاردانی ناپیوسته :

سر فصل دروس رشته تربیت معلم آموزش زبان انگلیسی۱۲