چارت ترمی دروس

 

با کلیک روی هر رشته میتوانید چارت ترمی آن رشته را مشاهده فرمایید

                                                                                                                                        به روز رسانی  : شهریور 1397

آموزش زبان انگلیسی  ( کارشناسی ارشد ) ورودی های قبل از 96

آموزش زبان انگلیسی  ( کارشناسی ارشد ) ورودی های بعد  از 96

 

زبان شناسی همگانی (کارشناسی ارشد) ورودیهای قبل از 96

زبان شناسی همگانی (کارشناسی ارشد) ورودیهای بعد از 96

 

زبان و ادبیات انگلیسی  (کارشناسی )

مترجمی زبان انگلیسی (کارشناسی )