چارت ترمی دروس

 

با کلیک روی هر رشته می توانید چارت ترمی آن رشته را مشاهده فرمایید

                                                                                                                                        به روز رسانی: بهمن ۱۳۹۸

آموزش زبان انگلیسی  ( کارشناسی ارشد ) ورودی های قبل از ۹۶

آموزش زبان انگلیسی  ( کارشناسی ارشد ) ورودی های بعد  از ۹۶

------------------------------

زبان شناسی همگانی (کارشناسی ارشد) ورودیهای قبل از ۹۶

زبان شناسی همگانی (کارشناسی ارشد) ورودیهای بعد از ۹۶

------------------------------

زبان و ادبیات انگلیسی  (کارشناسی )   (به روز رسانی:  خرداد  ۱۳۹۸)

------------------------------

مترجمی زبان انگلیسی (کارشناسی ورودی ۹۰ تا قبل از ۹۷)

مترجمی زبان انگلیسی (کارشناسی ) ورودیهای مهر ۹۷ و بعد از آن  (به روز رسانی:  خرداد  ۱۳۹۸ )

 

آخرین ویرایش۰۵ بهمن ۱۳۹۸