مدیر گروه

خانم دکتر زهره رحمانی

دارای مدرک تحصیلی دکترای حقوق عمومی

           

مدرک دکتری از دانشگاه شهید بهشتی  سال اخذ مدرک 1388

کارشناسی ارشد حقوق عمومی از دانشگاه شهید بهشتی 1381

کارشناسی حقوق پیاک نور مرکز تهران

کارشناسی مترجمی زبان فرانسه از دانشگاه علامه طباطایی تهران