رشته های تحصیلی

 

رشته علوم سیاسی در مقطع کارشناسی

 

رشته علوم سیاسی در مقطع کارشناسی ارشد

رشته مطالعات منطقه ای گرایش آسیای مرکزی و قفقاز در مقطع کارشناسی ارشد

آخرین ویرایش۰۷ بهمن ۱۳۹۶