رشته های تحصیلی

دوره دکتری

فیزیولوژی ورزشی با گرایش بیوشیمی و متابولیسم

 

مقطع کارشناسی ارشد

فیزیولوژی ورزشی با گرایش محض

 

کارشناسی پیوسته

تربیت بدنی با گرایش علوم زیستی و علوم انسانی ورزش

 

کارشناسی ناپیوسته

تربیت بدنی با گرایش تربیت دبیر

 

کاردانی پیوسته

تربیت بدنی

آخرین ویرایش۰۶ تیر ۱۳۹۴